Praktijkregels

Praktijkregels

WIJ TOLEREREN GEEN AGRESSIE IN DE PRAKTIJK.

DE HUISARTSEN WERKEN VOLGENS EEN STRAK SCHEMA OM IEDEREEN BINNEN DE VOLLE CONSULTATIE TIJD ZO GOED MOGELIJK TE HELPEN. UITERAARD KAN HET WEL EENS GEBEUREN DAT U MET GELDIGE REDEN WAT TE LAAT KOMT.

DE VOLGENDE REGELS GELDEN BIJ STEEDS TE LAAT KOMEN OF NIET OP KOMEN DAGEN BIJ EEN GEMAAKTE AFSPRAAK:

-Indien u 8 minuten te laat bent, vervalt helaas de afspraak en kunt u  een nieuwe afspraak maken voor de volgende dag zowel on-line als bij het secretariaat;

-U  dient zich 10 minuten voor de afspraak aan te melden met eID-kaart en/of ISI kaart aan de balie;

-Indien u de kaart(en) vergeten bent, kunt u uw ziekenfonds bellen of u brengt de kaart later op de dag binnen waarna de voorschriften en/of attesten afgeleverd kunnen worden.

-Vergeet deze kaart(en) niet want zonder deze kaart(en) kunnen er in de toekomst geen attesten en/of voorschriften meer worden afgeleverd;

-Er is altijd een situatie waarbij de arts iets kan uitlopen. Wij vragen hiervoor begrip;

-Bij meer dan driemaal te laat komen binnen een jaar zal er een gesprek plaatsvinden tussen u en de arts met de vraag: of de arts-patient relatie kan worden voortgezet. Men kan besluiten om het dossier elektronisch dan door te sturen naar een andere arts van eigen keuze in een andere praktijk.

-Indien u als patient niet komt opdagen wordt u telefonisch benaderd en krijg u de mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken voor de volgende dag;

-Na driemaal niet komen opdagen bij een gemaakte afspraak binnen een jaar, dan wordt er ook aangeboden om een andere huisarts te zoeken in een andere praktijk waarbij het dossier elektronisch per direct wordt overgemaakt.

-Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak zal er vanaf nu 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Doordat u zich niet afmeldt, moeten andere patiënten langer onnodig wachten voor een afspraak. U dient zich 24 uur op voorhand af te melden als een gemaakte afspraak niet doorgaat. De administratiekosten dient u aan de balie te voldoen, u wordt hiervan ook schriftelijk op de hoogte gesteld per aangetekend schrijven.

Raadpleeg onze praktijkgids voor een goede voorbereiding op uw bezoek aan één van onze artsen.