Medische Informatie

Drukte door corona

U zult door de corona epidemie iets langer moeten wachten aan de telefoon. We doen onze uiterste best om u snel te helpen. Het maken van een online afspraak gaat dan ook veel sneller voor u.

Algemeen​

Onze huisartsenpraktijk is een groepspraktijk waarbij elke arts de zorg draagt voor zijn eigen patiënten, maar waarbij de patiënten eveneens terecht kunnen bij de andere artsen indien nodig of gewenst.

We gebruiken hetzelfde elektronisch medisch dossier en kunnen we de dossiers van elkaar raadplegen. De informatie die u ons verstrekt blijft strikt gebonden aan het beroepsgeheim.

Huisbezoeken

Gelieve huisbezoeken voor 11u00 aan te vragen indien men zich echt niet kan verplaatsen of te zwaar ziek is om naar de praktijk te komen.

Huisbezoeken aangevraagd na 11u00 worden enkel afgelegd in overleg en met goedkeuring van de huisarts.

Vermeld duidelijk de naam van de zieke, adres en geef een omschrijving van de dringendheid!

Vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers kunnen elke dag langskomen, uitgezonderd op maandag.

Wachtdienst

Uitsluitend in dringende gevallen!

Wachtdiensten in het weekend van vrijdagavond 20u00 tot en met maandagochtend 08u00 kan men terecht op de huisartsenwachtpost, Jaarbeurslaan 23 Genk. Telefoonnummer 089/20 10 90.

Wachtdiensten door de week uitsluitend voor dringende gevallen bellen met nummer 089/35 26 87.
U wordt dan doorverbonden met één van de huisartsen uit ons netwerk.

Voorschriften & Attesten

Medicatievoorschriften kunnen meegeven worden voor maximaal 6 maanden.
Voor tussentijdse voorschriften graag op consultatie komen.

Het is zowel voor de verstrekker als de verkrijger strafbaar indien er een onjuist attest wordt afgeleverd.

Globaal Medisch Dossier

Graag voor uw globaal medisch dossier de arts opgeven die u het meest wenst te zien.

Deze arts kan uw dossier zorgvuldig bijhouden mits u regelmatig bij uw opgegeven huisarts langskomt gedurende het jaar.

Het overzicht van uw voorgeschiedenis en medicatielijst kan dan gedeeld worden met de andere huisartsen. Bij ons kan u hiervoor toestemming verlenen zodat op de wachtpost of spoedgevallendienst van het ziekenhuis uw medisch dossier kan inzien (nuttig bij allergie, chronische medicatie ).

Nuttige Informatie

Telefoonnummers
Websites: