Patiëntenstop opgeheven

Patiëntenstop opgeheven

De patiëntenstop is  volledig opgeheven. Nieuwe patiënten kunnen zichdagelijks aanmelden bij het secretariaat

Lees meer