Met de vijf pijlers krijgt u bij ons de beste zorg

Met de vijf pijlers krijgt u bij ons de beste zorg

Samen organiseren van de zorg

Huisartsenpraktijk Kolderbos gelooft in verbinding. ‘Samen’ is dan ook hét sleutelwoord in onze koers en voor het organiseren van de beste zorg aan onze patiënten. Samenwerken is voor ons vanzelfsprekend en prioriteit. Alleen zo kunnen we grenzen continu verleggen en de beste zorg blijven bieden. Een gezamenlijke ambitie – in de vorm van een regiovisie – met onze collega-zorgaanbieders is de multidisciplinaire zorg hierbij onmisbaar.

Mensgericht

Huisartsenpraktijk Kolderbos ziet en behandelt iedere patiënt als een uniek mens. We hebben aandacht voor jouw behoeftes en kijken hoe we kunnen bijdragen aan jouw herstel en kwaliteit van leven. Deze mensgerichte zorg is terug te zien in onze zorgverlening, onze service en ons behandeladvies. We betrekken jou en je naasten en geven de regie over jouw gezondheid en ziekte, waar mogelijk, in eigen handen.

Huisartsenpraktijk Kolderbos zorgt op dezelfde manier ook voor haar medewerkers en samenwerkingspartners. We investeren in onze medewerkers en we vinden het belangrijk dat zij gezond en met plezier en kracht kunnen werken. Voor onze netwerkpartners vormen we een professionele en vooral verbindende partner. Kies je voor huisartsenpraktijk Kolderbos, dan kies je voor een samenwerking van mens tot mens en ieder in zijn eigen kracht.

Huisartsenpraktijk Kolderbos investeert

Huisartsenpraktijk Kolderbos investeert ook in het bevorderen van gezondheid waar traditionele praktijken alleen de focus leggen op het beter maken van mensen. Zo dragen we bij aan de preventie, ofwel het voorkómen van ziekte. Dit doen we door met jou in gesprek te gaan over jouw behoeftes en leefstijl en te kijken naar hoe deze kunnen bijdragen aan jouw gezondheid. We delen kennis over het bevorderen van gezondheid en is daarmee een multidisciplinaire praktijk in de regio. We delen kennis over het bevorderen van gezondheid, zowel met risicogroepen als met collega zorgorganisaties. We geven ook het goede voorbeeld aan partners, patiënten en medewerkers en stimuleren een gezonde leefstijl, voor collega’s, patiënten, alsook inwoners van de stad Genk.

Toekomstbestendig inrichten van zorg

Huisartsenpraktijk Kolderbos bouwt aan de zorg van de toekomst met een nieuwe koers. Met onze nieuwe koers spelen we namelijk in op de snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Door zorg anders in te richten zijn we klaar voor ontwikkelingen als de snelle vergrijzing in de regio, de toenemende zorgvraag én de krapte op de arbeidsmarkt. Kwaliteit, efficiëntie en samenwerking zijn hierin onze sleutelwoorden. Een voorbeeld van toekomstbestendige zorg die wij bieden ‘de juiste zorg op de juiste plek’,  Dit kunnen we allemaal niet doen zonder onze netwerkpartners. Ook maken we slim gebruik van technologie en digitalisering om de veranderingen in de zorg te ondersteunen en de kwaliteit van onze zorg te beschermen.

Digitaal werken

Huisartsenpraktijk Kolderbos omarmt innovaties en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie die de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg waarborgen. We staan tenslotte voor de uitdaging om aan de toenemende zorgvraag in de toekomst te blijven voldoen en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden. Dit doen we vanuit de mensgerichte gedachte, de patiënt kiest zelf. Wenst de patiënt digitale zorg, dan zijn die mogelijkheden er. Is de patiënt er (nog) niet aan toe, dan zorgen wij voor een optimale persoonlijke begeleiding. Ook hier geldt weer het motto ‘Thuis als het kan, in de praktijk als het moet’.