Hou jij de parking mee proper?

Hou jij de parking mee proper?

Voor de praktijk bevindt zich een ruime parking. Wij willen uitdrukkelijk aan u vragen om geen kauwgom, sigarettenpeuken of ander afval te deponeren op de parking.

Er staan voldoende afvalbakken aan de ingang van de praktijk.

Ook willen we vragen om aan de onderkant van de stoelen in de wachtzaal geen kauwgom te plakken. Er staan voldoende afvalbakken. Indien u meent dat er te weinig afvalbakken zijn, kunt u dit altijd melden aan het secretariaat.