GDPR

GDPR

GDPR: In overeenstemming met de wet op de Privacy, informeert uw arts u dat voor de optimale
opvolging van uw gezondheid, uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in
overeenstemming met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming of de
“General Data Protection Regulation” van kracht sinds 25 mei 2018. Uw gegevens worden gebruikt
in het kader van de opmaak van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie- en zorgvoorschriften,
aanvragen voor aanvullende onderzoeken en de continuïteit van het zorgbeheer samen met uw
andere zorgaanbieders. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te
verbeteren. Zo nodig kan u dit met uw arts bespreken. Weet ook dat de wet de zorgverlener
verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de
zorgverlener en dit omwille van medisch-legale regelgeving.

De secretaresses of niet-artsen in onze praktijk mogen niet meer inzage hebben in uw medische gegevens. Voor alle uitslagen van uw onderzoeken dient u dus op raadpleging te komen. Er wordt geen informatie meer doorgegeven over uw medische gegevens of uitslagen van uw onderzoeken door de telefoon. Ook voor het maken van attesten, voorschriften of andere administratieve zaken dient u op raadpleging te komen. De wet schrijft voor dat deze handelingen niet meer verricht mogen worden door de secretaresses.