Denk aan uw regelmatige controle, voorschriften en attesten waarvoor u op raadpleging dient te komen.

Denk aan uw regelmatige controle, voorschriften en attesten waarvoor u op raadpleging dient te komen.

Hoge bloeddruk of hypertensie

Best maak je om de 3 maanden een afspraak ter controle:

 • 2x per jaar bloedname
 • 1x per jaar ECG
 • 2x per jaar longfunctietest.

Mee te brengen naar de consultatie:

 • Medicatielijst
 • Thuismetingen

Suikerziekte of diabetes

Best maak je om de 3 maanden een afspraak te controle:

 • 4x per jaar bloedname
 • 4x per jaar 24u urinecollectie
 • 1x per jaar ECG en voetcontrole.

Sportonderzoek

Een attest nodig voor je club? Een sportonderzoek houdt in: 

 • bloeddruk
 • luisteren naar hart en longen
 • inspanningstest
 • houding
 • eventueel ECG