Indien u niet op de geplande afspraak aanwezig bent zonder afmelding

Indien u niet op de geplande afspraak aanwezig bent zonder afmelding

Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak zal er vanaf nu 25 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Doordat u zich niet afmeldt, moeten andere patiënten langer onnodig wachten voor een afspraak. U dient zich 24 uur op voorhand af te melden als een gemaakte afspraak niet doorgaat. De administratiekosten dient u aan de balie te voldoen, u wordt hiervan ook schriftelijk op de hoogte gesteld per aangetekend schrijven.