Patiëntenstop opgeheven

Patiëntenstop opgeheven

De patiëntenstop is  volledig opgeheven. Nieuwe patiënten kunnen zich
dagelijks aanmelden bij het secretariaat en krijgen een intakegesprek
bij de verpleegkundige.