Jaarlijkse hernieuwing GMD

Jaarlijkse hernieuwing GMD

Je kan aan een je huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Dit dient jaarlijks hernieuwd te worden aan het onthaal.

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals:

  • medische voorgeschiedenis
  • geneesmiddelengebruik
  • gevolgde behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners

Daarnaast staat het GMD ook in het teken van preventie. Je huisarts kan met jou een checklist overlopen.

Komen daarbij onder meer aan bod: 

  • roken en alcoholgebruik; 
  • stress;
  • onderzoek voor de opsporing van dikkedarm-, baarmoederhals-, en borstkanker;
  • vaccinaties.

Bij deze jaarlijkse GMD hernieuwing aan het onthaal zal ook naar uw toestemming gevraagd worden om uw medicatieschema te delen met uw apotheker en delen van uw medische voorgeschiedenis met andere artsen